TR | EN
Erasmus

ERASMUS PROGRAMI

Erasmus Programı;  Avrupa Birliğine üye ve aday ülkelerle, üye ya da aday olmayan ülkeler arasında, yüksek öğrenim düzeyindeki işbirliğini düzenleyen programdır.

Erasmus Programının amaçları:

* Üniversiteler arasında ülkeler arası işbirliğini özendirmek ve desteklemek,

* Öğrencilerin ve eğitimcilerin Avrupa’da karşılıklı değişimini sağlamak,

* Avrupa Birliği ülkelerindeki çalışmaların ve alınan derecelerin akademik olarak tanınmasını sağlamaktır.

Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile Öğretim üye ve elemanları bu programa katılabilirler.

Erasmus kapsamındaki tüm değişim etkinlikleri için ev sahibi üniversite ile misafir olunan üniversitenin işbirliği öngörülen bölümleri arasında imzalanmış geçerli bir “İkili Anlaşma”nın var olması ve her iki tarafın da Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi olması gerekmektedir.

Üniversitemiz Mayıs 2005 tarihi itibari ile Erasmus Üniversite Beyannamesi almış olup 2005-2006 öğretim yılı itibariyle değişim programına katılmıştır. Bölümümüzde ise Avrupadaki Üniversiteler ile yapılan ikili anlaşmalar sonucunda 2010-2011 öğretim yılı itibariyle bu program başarılı bir şekilde yürütülmektedir. Bu tarihten günümüze kadar 12 öğrencimiz öğrenim hareketliliği, 11 öğrencimiz staj hareketliliği faaliyetlerinden ve 6 Öğretim üyemiz ders verme ve eğitim alma faaliyetlerinden yararlanmışlardır.

Erasmus Programı öğrencisi olabilmek için:

* Öğrencinin programa katılacağı dönemde en azından ikinci sınıf öğrenci olması veya mezuniyet öncesi en az 30 ECTS değerinde denkliği yapılabilecek dersinin bulunması,

* Genel not ortalalamasının; lisans öğrencileri için en az 2.20/4.00, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için 2.50/4.00 olması gerekmektedir.

Erasmus öğrencilerinin yerine getirmeleri gereken yükümlülükler:

* Erasmus öğrenim hareketliliği programı 3 ay ile 12 arasında değişmekte olup, yapılan ikili anlaşmaya göre süre belirlenmektedir. Bir öğrenci Erasmus öğrenim hareketliliği faaliyetinden mezun olana kadar bir kez faydalanabilir.

* Programa katılan öğrencinin 30 ECTS kredisine karşılık gelen miktarda ders alması ve bu derslerden 2/3 oranında başarılı olması beklenilmektedir. Aksi durumlarda parasal katkının iadesi gerekmektedir.

* Ayrıca Erasmus öğrencileri, konuk üniversitenin sınav veya diğer değerlendirmelerine ve kural, düzenlemelerine uymakla yükümlüdürler.

Erasmus Programı başvuru süreçleri:

* Üniversitemiz Erasmus programı, ESOGÜ Uluslar arası İlişkiler Birimi (UİB) tarafından yürütülmektedir (F5 Blok arkasındaki bina)

http://iro.ogu.edu.tr/ adresine Üniversitemiz ana sayfasından da ulaşılabilmektedir.

* UİB her yıl en geç Aralık ayının sonuna kadar bir sonraki yılın öğrencilerini belirlemek için bir Çalışma Takvimi ilan etmektedir.

Bu çalışma takvimine UİB web sayfasından veya Bölümlerin Erasmus Koordinatörleri tarafından asılan ilanlardan ulaşmak mümkündür.

* Başvurular UİB web sayfasından on-line olarak yapılmaktadır.

* Geçerli olan başvuruların ilanından sonra, Yabancı dil sınavları Çalışma Takviminde belirtilen gün, saat ve yerde yapılmaktadır.

* Mart ayının ilk haftalarında kesin sonuçlar ilan edilmekte ve bir sonraki yılın Güz ve Bahar dönemi Erasmus öğrencileri belirlenmiş olmaktadır.

* Sonuçların ilanından sonra yine Çalışma Takviminde önceden belirtilen gün, saat ve yerde katılımın zorunlu olduğu toplantı yapılmakta ve öğrencilerin Güz / Bahar Dönemi tercih dilekçeleri alınmaktadır.

* Programa katılmaya hak kazandığı halde farklı sebeplerle bu haktan vazgeçmek isteyen öğrenciler için feragat dilekçelerinin verilme zamanı da takvimde belirtilmekte olup, süreye uymayanların dilekçeleri kabul edilmeyecektir.

Erasmus Öğrenci ve Personel Hareketliliği “İkili Anlaşma” Sağladığımız Üniversiteler

 

ÜLKE

 

ÜNİVERSİTE

 

LİSANS

 

YÜKSEK LİSANS

 

PERSONEL

 

ANLAŞMA SÜREMİZ

 

Belçika

University of Leuven

 

--

 

 

1

Ders verme (8 saat)

Eğitim alma (1 Hafta)

2020-2021

Anlaşma Farmakoloji alanındadır

Bulgaristan

University of Food Technologies

 

--

 

1

Ders verme (8 saat)

Eğitim alma (1 Hafta)

2020-2021

 

Makedonya

State University of Tetova (Biochemistry)

 

3

 

--

Ders verme (8 saat)

Eğitim alma (1 Hafta)

2020-2021

 

Makedonya

State University of Tetova (Teaching Qualification)

 

3

 

--

Ders verme (8 saat)

Eğitim alma (1 Hafta)

2020-2021

 

Polonya

Adam Mickiewicz University

 

3

 

1

Ders verme (8 saat)

Eğitim alma (1 Hafta)

2020-2021

 

Yunanistan

University of

Ioannina

 

2

 

--

Ders verme (8 saat)

Eğitim alma (1 Hafta)

2020-2021

 

http://iro.ogu.edu.tr/ogrenci-degisimlerine-gore

 

Bölüm Erasmus Koordinatörü: Doç. Dr. Ebru ATAŞLAR  eataslar@ogu.edu.tr adresine e-mail yazılarak bağlantıya geçilebilir.