TR | EN
Farabi

Farabi Öğrenci Değişim Programı

Farabi Değişim Programına  başvuru yapabilmek için gerekli asgarî koşullar:

1- Örgün eğitim veren yükseköğretim programlarında Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora öğrencisi olmak. Ön Lisans ve Lisans öğrencileri ilk yılını (ilk iki dönem), Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri ilk yarıyılını (ilk dönem) tamamlamış olmalıdır. Bunun dışında hazırlık ya da Bilimsel Hazırlık dönemlerinde de başvuru yapılamaz.

2- Ön Lisans ve Lisans öğrencileri için genel not ortalamasının en az 2.00/4.00, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri için genel not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekir.

Başvuru Belgeleri:

1- Aday Öğrenci Başvuru Formu

2- Onaylı Güncel Not Dökümü (Transkript)

3- Gidilecek Yükseköğretim Kurumunda dersler kısmen ya da tamamen yabancı dilde ise Yabancı dil düzeyini gösteren belge.

Gidilecek yükseköğretim kurumunun eğitim dili Türkçe ise, değerlendirmede, başvurusu geçerli öğrencilerin not ortalamaları dikkate alınır ve her bir program için not ortalamaları sıralanarak seçim yapılır.  Gidilecek yükseköğretim kurumu tamamen ya da kısmen yabancı dilde eğitim-öğretim yapıyor ise, başvuruda bulunan öğrencinin not ortalamasının % 50’si ile eğitimde kullanılan yabancı dile ilişkin seviyesini gösteren yabancı dil puanlarının % 50’sinin toplamı dikkate alınarak, her bir program için öğrencilerin ağırlıklı not ortalaması sıralanarak seçim gerçekleştirilir.

Seçim Sonrası:

1) Öğrenci Başvuru Formu: Öğrenci tarafından elektronik ortamda doldurulup imzalanarak Uluslararası İlişkiler Birimi’ne teslim edilecektir.

2) Öğrenim Protokolü: Değişimi gerçekleştiren yükseköğretim kurumları arasında imzalanan ve değişim dönemi başlamadan önce tanımlanmış ders programı ve bu derslere ilişkin kredileri içeren protokoldür. Bu protokolde ilgili öğrencinin gidilen kurumda alacağı dersler ve kredileri açıkça belirtilir. Öğrenci bu dersleri uygun bulduğunu ve takip edeceğini imza ile beyan eder. Gönderen yükseköğretim kurumu da bu protokolle alınan derslerin kabul edildiğini taahhüt eder. Öğrenim Protokolünde ayrıca öğrencinin hangi derslerinin yerine hangi dersleri alacağı ve kredileri de belirtilir. Derslerin denklikleri ilgili akademik birimin yönetim kurulu tarafından onaylanır.

3) Bilgi Formu: Öğrenci tarafından elektronik ortamda doldurularak farabi@ogu.edu.tr adresine gönderilmelidir.  

4) Öğrenci Yükümlülük Sözleşmesi: Değişimi gerçekleştiren yükseköğretim kurumu ile öğrenci arasında imzalanan ve değişimin süresi, burs miktarı ve diğer ödemelere ilişkin bilgilerle öğrencinin yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda sorumlulukları gibi benzeri hususları ihtiva eden bir sözleşmedir.

5) Öğrenci Beyannamesi: Öğrencinin Farabi Değişim Programı süresince sahip olduğu hak ve yükümlülüklerinin yazılı olduğu bir belgedir.

6) Katılım Belgesi: Gidilecek yükseköğretim kurumu, Öğrenim Protokolünün imzalanmasından sonra, bir nüshası ilgili öğrenciye diğer nüshası gönderen yükseköğretim kurumuna verilmek üzere, ilgili öğrencinin Farabi Değişim Programı öğrencisi olarak kabul edildiğini gösteren onaylı ve imzalı bir Farabi Değişim Programı Öğrenci Kabul Belgesi hazırlar.

7) Öğrenci Bursu: Burslu Farabi Değişim Programı Öğrencisi olma hakkını kazananlara, lisans öğrenimi gören öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs, Kredi Verilmesine İlişkin Kanuna göre ödenmekte olan aylık burs miktarının bir buçuk katı tutarında burs ödenir. Burs miktarının %70’i aylıklar halinde öğrenciye ödenir. Geri kalan burs miktarının toplamı belirlenirken, öğrenciye verilen Katılım Belgesinde yer alan gerçekleşme süresi ve öğrencinin başarı durumu dikkate alınır.

Öğrenim Sonunda Teslim Edilecek Belgeler:

1) Katılım Belgesi: Eğitim-öğretim faaliyetinin gerçekleştirildiği yükseköğretim kurumu tarafından hazırlanarak öğrencinin öğrenime başlangıç ve bitiş süresini teyit eden, imzalı ve mühürlü bir belgedir. Öğrencilerin bursları, bu belgede belirtilen tarihler dikkate alınarak hesaplanır.

2) Öğrenci Nihai Raporu: Değişim dönemi tamamlandığında, öğrencinin faaliyetine ilişkin özet bilgileri ve öğrencinin değerlendirmelerini içeren belgedir.

ESOGÜ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ İKİLİ ANLAŞMALAR

 

Kurum

Farabi Kurum
Kodu

Alan
Kodu

Şehir

Giden Öğrenci

Gelen Öğrenci

 

Lisans /
Ön
Lisans

 Y.L / Doktora

Dönem

Lisans / Ön Lisans

 Y.L / Doktora

Dönem

Adnan Menderes Üniversitesi

D09-FARABİ-01

13.1

Aydın

1

1

2

1

1

2

Afyon Kocatepe Üniversitesi

D03-FARABİ-01

13.1

Afyon

2

 

2

2

 

2

Ahi Evran Üniversitesi

D40-FARABİ-01

13.1

Kırşehir

2

 

2

2

 

2

Akdeniz Üniversitesi

D07-FARABİ-01

13.1

Antalya

2

 

2

2

 

2

Amasya Üniversitesi

D05-FARABİ-01

13.1

Amasya

2

 

2

2

 

2

Balıkesir Üniversitesi

D10-FARABİ-01

13.1

Balıkesir

2

2

2

2

2

2

Bilecik Üniversitesi

D11-FARABİ-01

13.1

Bilecik

2

 

2

2

 

2

Celal Bayar Üniversitesi

D45-FARABİ-01

13.1

Manisa

2

 

2

2

 

2

Cumhuriyet Üniversitesi

D58-FARABİ-01

13.1

Sivas

2

 

2

2

 

2

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi

D17-FARABİ-01

13.1

Çanakkale

2

 

2

2

 

2

Dicle Üniversitesi

D21-FARABİ-01

13.1

Diyarbakır

2

 

2

2

 

2

Dumlupınar Üniversitesi

D43-FARABİ-01

13.1

Kütahya

2

 

1

2

 

1

Ege Üniversitesi

D35-FARABİ-02

13.1

İzmir

 

 

 

2

5

1

Erciyes Üniversitesi

D38-FARABİ-01

13.1

Kayseri

2

 

2

2

 

2

Gazi Üniversitesi

D06-FARABİ-02

13.1

Ankara

1

1

2

1

1

2

Gaziantep Üniversitesi

D27-FARABİ-01

13.1

Gaziantep

2

 

1

2

 

1

Giresun Üniversitesi

D28-FARABİ-01

13.1

Giresun

2

 

2

2

 

2

Harran Üniversitesi

D63-FARABİ-01

13.1

Şanlıurfa

2

 

2

2

 

2

İstanbul Üniversitesi

D34-FARABİ-04

13.1

İstanbul

2

 

2

0

 

0

Karadeniz Teknik Üniversitesi

D61-FARABİ-01

13.1

Trabzon

2

 

2

2

 

2

Kırıkkale Üniversitesi

D71-FARABİ-01

13.1

Kırıkkale

2

 

2

2

 

2

Muğla Üniversitesi

D48-FARABİ-01

13.1

Muğla

2

 

2

2

 

2

Namık Kemal Üniversitesi

D59-FARABİ-01

13.1

Tekirdağ

2

 

2

2

 

2

Niğde Üniversitesi

D51-FARABİ-01

13.1

Niğde

2

 

2

2

 

2

Ordu Üniverstesi

D52-FARABİ-01

13.1

Ordu

2

1

2

2

1

2

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

D80-FARABİ-01

13.1

Osmaniye

2

 

2

2

 

2

Selçuk Üniversitesi

D42-FARABİ-01

13.1

Konya

2

2

2

2

2

2

Trakya Üniversitesi

D22-FARABİ-01

13.1

Edirne

2

 

2

2

 

2

Uludağ Üniversitesi

D16-FARABİ-01

13.1

Bursa

2

 

2

2

 

2

Yıldız Teknik Üniversitesi

D34-FARABİ-07

13.1

İstanbul

3

 

2

3

 

2

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

D65-FARABİ-01

13.1

Van

2

 

2

2

 

2

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi

D67-FARABİ-01

13.1

Zonguldak

2

 

2

2

 

2


ESOGÜ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ FARABİ ALAN KODU

13 FEN BİLİMLERİ

13.1 Biyoloji

ESOGÜ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ

GELEN FARABİ ÖĞRENCİLERİ

S.N.

FAKÜLTE

BÖLÜM

ÖĞRENCİNİN ADI

GELDİĞİ ÜNİVERSİTE

ŞEHİR

DÖNEM

AKADEMİK
YILI

1

Fen Edebiyat

Biyoloji

Mustafa ÇIKMAN

Niğde Üniversitesi

Niğde

Güz+Bahar

2011_2012

GİDEN FARABİ ÖĞRENCİLERİ

S.N.

FAKÜLTE

BÖLÜM

ÖĞRENCİNİN ADI

GİTTİĞİ ÜNİVERSİTE

ŞEHİR

DÖNEM

AKADEMİK
YILI

1

Fen Edebiyat

Biyoloji

Merve ŞAHİNER

Gazi Üniversitesi

Ankara

Güz ve Bahar

2010_2011

2

Fen Edebiyat

Biyoloji

Nihan MALKOÇ

Ege Üniversitesi

İzmir

Bahar

2011_2012

3

Fen Edebiyat

Biyoloji

Rümeysa DEĞİRMENCİ

Gazi Üniversitesi

Ankara

Güz ve Bahar

2012_2013

FARABİ PROGRAMI BİYOLOJİ BÖLÜM KOORDİNATÖRÜ

Doç. Dr. Mete MISIRLIOĞLU
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 26480 Eskişehir
Tel: 0 (222) 239 37 50 / 2847
E-posta: metem@ogu.edu.tr

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İlişkiler Birimi

ADRES:  ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İlişkiler Birimi
Meşelik Yerleşkesi, 26480-ESKİŞEHİR
Tel: (222) 229 04 33 
Faks: (222) 229 03 14
E-posta: farabi@ogu.edu.tr

Uzm. Burcu TOĞRAL
Farabi Kurum Koordinatörü
Tel: (222) 229 04 33 (Direkt Hat)
Tel: (222) 239 37 50 (İç Hat 1330)
E-posta: farabi@ogu.edu.tr

Uzm. Müge TANBERK
Birim Yöneticisi (2012'ye kadar izinli)
Tel: (222) 229 04 33 (Direkt Hat)
Tel: (222) 239 37 50 (İç Hat 1236)
E-posta: farabi@ogu.edu.tr

Fuat SANCAR
Gelen-Giden Öğrenci Sorumlusu
Tel: (222) 229 04 33 (Direkt Hat)
Tel: (222) 239 37 50 (İç Hat 1235)
E-posta: farabi@ogu.edu.tr

 

Daha geniş bilgi için

http://iro.ogu.edu.tr/farabi/indexF.html

https://farabi.yok.gov.tr/

Tel: (222) 229 04 33 (Direkt Hat)
Tel: (222) 239 37 50 (İç Hat 1236)
E-posta: farabi@ogu.edu.tr

Fuat SANCAR
Gelen-Giden Öğrenci Sorumlusu
Tel: (222) 229 04 33 (Direkt Hat)
Tel: (222) 239 37 50 (İç Hat 1235)
E-posta: farabi@ogu.edu.tr

Daha geniş bilgi için

http://iro.ogu.edu.tr/farabi/indexF.html

https://farabi.yok.gov.tr/