TR | EN
Mevlana

Mevlana Değişim Programı
Mevlana Değişim Programı, yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile
yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı
değişimini mümkün kılan bir programdır. 23 Ağustos 2011 tarih ve 28034 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile birlikte yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ile
ülkemizdeki yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişiminin önü
açılmıştır.
Diğer değişim programlarından farklı olarak, hiçbir coğrafi bölge ayrımı olmaksızın
değişim programı bünyesindeki hareketlilik bütün dünyadaki yükseköğretim kurumlarını
kapsamaktadır.
Değişim programına katılmak isteyen öğrenciler en az bir en fazla iki yarıyıl eğitim
için; öğretim elemanları ise en az 1 hafta en fazla 3 ay süreyle dünyadaki yükseköğretim
kurumlarında ders vermek üzere programdan faydalanabilirler. Benzer şekilde dünyanın
bütün bölgelerinden de öğrenci ve öğretim elemanları Türkiye’deki yükseköğretim
kurumlarına gelebilirler.
Mevlana Değişim Programı öğrencisi olmak için temel koşullar birkaç başlık altında
toplanabilir:
- Öğrencinin, örgün eğitim verilen yükseköğretim programlarında kayıtlı ön lisans, lisans,
yüksek lisans veya doktora öğrencisi olması,
- Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 4 (dört) üzerinden en az
2,5 (iki buçuk) olması,
- Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 4 (dört) üzerinden
en az 3 (üç) olması.
- %50 dil puanı + %50 Not Ortalaması
Ön lisans ve lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler ile
hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemlerinde bulunan yüksek lisans ve doktora öğrencileri, esas
eğitime başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan faydalanamazlar.
Başvuru Belgeleri:
1. Mevlana Değişim Programı Protokolü ve Eki
2. Tanınma Talep Dilekçesi
3. Uygunluk Denetim Belgesi
Belirtilen bu belgeler programa başvuracak bütün adaylar ve adayların bulunduğu
kurumlar tarafından eksiksiz doldurulmalıdır. Programdan yararlanmak isteyen adaylar bu
belgelere ek olarak aşağıda belirtilen belgeleri de doldurarak ilgili birime teslim etmelidirler.
Öğrenci:
1. Öğrenci Bilgi Formu
2. Öğrenci Yükümlülük Sözleşmesi
3. Öğrenci Nihai Raporu
4. Öğrenci Katılım Belgesi
5. Öğrenci Beyannamesi
6. Öğrenci Kabul Belgesi
7. Öğrenci Başvuru Formu
8. Aday Öğrenci Başvuru Formu
9. Öğrenim Protokolü

Öğretim Elemanı:
1. Öğretim Elemanı Bilgi Formu
2. Öğretim Elemanı Nihai Rapor Formu
3. Öğretim Elemanı Katılım Belgesi
4. Öğretim Elemanı Hareketlilik Programı
5. Öğretim Elemanı Yükümlülük Sözleşmesi
Programdan yararlanmak isteyen adaylar ilgili belgelere
http://www.yok.gov.tr/web/mevlana/belgeler sayfasından ulaşabilirler.
ESOGÜ Biyoloji Bölümü Bünyesinde Mevlana Değişim Programı’ndan
Faydalanan Öğretim Elemanı ve Öğrenciler:
Bölümümüz öğretim elamanı Doç. Dr. Figen ÇALIŞKAN 24.01.2015 – 15.02.2015
tarihleri arasında Meksika Ulusal Otonom Üniversitesi, Biyoteknoloji Enstitüsünde Mevlana
Programı kapsamında ders vermek üzere Meksika’ya gitmiştir.
Program kapsamında Saray Bosna Sarajevo Üniversitesinden Edin BUSATLIJA ve
Amra MAHMUTBEGOVİC isimli öğrenciler 2015 yılında bölümümüze kayıt yaptırarak bir
dönem öğretim görmüşlerdir.