TR | EN
Bölüm Tanıtımı ve Tarihçe
Bölümümüz, 1982-1983 öğretim yılında Anadolu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde kurularak eğitim-öğretim hayatına başlamıştır. Anılan Fakülte 18 Ağustos 1993'te çıkan 496 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Osmangazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi adıyla yeniden yapılanmıştır. Osmangazi Üniversitesi’nin Meşelik Yerleşkesine taşınması ile birlikte F1 binasında eğitim-öğretim ve bilimsel araştırmalarına devam eden Biyoloji Bölümü, daha sonra F2 binasına taşınmıştır. 2006 yılında inşası tamamlanan F5 binasına taşınan bölümümüzün tüm altyapısının F5 binasına yerleşmesi mümkün olmadığından akademik kadrosu ve araştırma laboratuarlarının bir kısmı F2 binasında kalmıştır. Günümüzde F2, F3 binalarında öğretim elemanlarının odaları ve araştırma laboratuarları bulunmakla birlikte, lisans öğrencilerinin derslikleri ve uygulama laboratuarları F5 binasında yer almaktadır. Ayrıca bölümün 2 önemli koleksiyonu olarak herbaryum ve böcek koleksiyonları da F5 binasında yer almaktadır.   
Bölümde şu an Genel Biyoloji, Botanik, Zooloji, Moleküler Biyoloji, Hidrobiyoloji, Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji Anabilim Dallarında 35 akademik personel (9 Profesör, 10 Doçent, 4 Yrd. Doç. Dr., 1 Öğr. Gör. Dr., 8 Arş. Gör. Dr., 3 Arş. Gör.) ve 3 idari personel (1 Sekreter, 1 Kat Görevlisi ve 1 Teknisyen) olmak üzere toplam 38 personel bulunmaktadır. Toplam 3 (F2,F3,F5) binada faaliyet gösteren araştırma laboratuarı sayısı 16’dır. Bilimselliği yanında oldukça sosyal bir bölüm olma özelliğini de bünyesinde barındıran Biyoloji Bölümü 4 farklı öğrenci kulübüne etkinliklerinde destek vermektedir. Bu kulüpler Botanik Kulübü, Doğa Fotoğrafçılığı Kulübü, Moleküler Biyoloji Kulübü, Zooloji Kulübü’dür.
Öğrenciler, lisans öğrenimleri süresince, zorunlu ders ve laboratuarlar dışında seçmeli dersler alarak mezuniyet sonrası çalışma hedeflerine göre bilgi ve becerilerini artırma şansına sahiptirler. Ayrıca genel not ortalamaları yeterli olan, başarılı öğrenciler, "Çift Anadal" ve "Yandal" programlarına başvuru yaparak ikinci diploma veya sertifikalarına da sahip olmaktadırlar. Bununla birlikte başarılı öğrenciler istedikleri takdirde, Farabi ve Erasmus programlarından da yararlanabilmektedirler. Biyoloji Bölümü ülkemizdeki 28 üniversite ile Farabi programı kapsamında, Yunanistan’da Iaonnina Üniversitesi ve Slovenya’da Ljubljana  Üniversitesi ile Erasmus programı kapsamında öğrenci hareketliliği için anlaşma yapmıştır.   
Biyoloji Bölümü, yukarıda sıralanan anabilim dalları kapsamında lisansüstü öğretime de 1983 yılından günümüze devam etmektedir. Lisansüstü öğrenciler de gerekli koşulları sağladıkları takdirde Erasmus programından yararlanabilmektedirler. Lisansüstü öğrenci hareketliliğinde staj programı da bulunmaktadır. Anlaşmalı üniversiteler Slovenya’da Ljubljana Üniversitesi Belçika’da Katholieke Universiteit Leuven ve Polonya’da Nicolaus Copernicus Üniversitesi’dir.
Biyoloji Bölümü, her yıl düzenlediği arazi çalışmaları ile öğrencilerin teorik bilgilerini pratikte de geliştirmelerine yardımcı olmaktadır. Bu amaçla 4 günlük çalışma programları düzenlenerek, öğrenciye “canlıyı adresinde bulma” becerisi kazandırılmaktadır. Bu çalışmalarda öğrenciye, bulduğu canlı özdeği yakalama, tespit etme ve saklama yöntemlerinin öğretilmesinin yanı sıra, öğrencilerin birbirleriyle daha iyi kaynaşması, birlik beraberlik duygusunun geliştirilmesi de hedeflenmektedir.
Biyoloji Bölümü, 2010-2011 akademik yılı sonu itibari ile lisans programından toplam 1649 mezun vermiştir. Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 203 yüksek lisans ve 61 doktora öğrencisini de mezun etmenin haklı gururunu taşımaktadır.