TR | EN
Vizyon / Misyon

Vizyonumuz

 •  Dünya standartlarında kaliteli, nitelikli, dinamik ve yenilikçi bir akademik yapısı olan,
 •  Çağdaş biyolojik bilimlerin gerekliliği olan modern bir alt yapıya sahip
 •  Ulusal ve Uluslararası alanda akademik başarıları ve eğitim kalitesi ile tanınan,
 •  Her ortamda rekabete açık, üstün nitelikli, iddialı, çağdaş biyoloji bilgisine sahip öğrenciler yetiştiren,
 •  Ülkemizin ve dünyanın biyolojik sorunlarına çözüm oluşturacak çalışmalara önem veren ve bu alanda söz sahibi olan,
 •  Verdiği eğitim-öğretim, ürettiği bilgi ve teknoloji ile ulusal ve evrensel kalkınmaya katkıda bulunan,
 •  Paydaşları ile etkili iletişim ve işbirliği yapabilen,
 •  Sahip oldukları potansiyel ile tercih edilen mezunlar yetiştiren bir bölüm olmaktır.

Misyonumuz

 •  Çağdaş biyoloji bilgisine sahip, nitelikli, çözüm üretebilen ve toplumsal gelişime katkıda bulanabilecek öğrenciler yetiştirmek,
 •  Güncel biyolojik bilimlerde bilgi, deneyim ve alt yapıya sahip bir akademik yapı oluşturmak,
 •  Yerel ve küresel sorunlara çözüm oluşturabilecek araştırmalar yapmak ve biyolojik bilimlerdeki bilgi birikimine katkıda bulunmak,
 •  Eğitim ve araştırma konularındaki birikimini toplumun ve insanlığın hizmetine sunmaktır.

ESOGÜ BİYOLOJİ PROGRAMI ÖĞRETİM AMAÇLARI;

 1. Canlıların yapı, işlev, organizasyon ve çeşitliliği ile kendileri ve çevreleri arasındaki etkileşimlerini bilimsel yöntemlerle inceleyebilen,
 2. Alanı ile ilgili bir işi araştırma-geliştirme, planlama, yürütme, denetleme, verileri irdeleyebilen ve sunabilen,
 3. Bilgi, beceri ve donanımları ile ilgili sektörler tarafından tercih edilen,
 4. Disiplinler arası ilişki kurmaya ve ekip çalışmasına yatkın, iletişime ve gelişime açık, girişimci ve çağdaş niteliklere sahip,
 5. Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimsemiş, etik değerleri özümsemiş ve çevresel ve toplumsal sorunlara karşı duyarlı,
 6. Biyoçeşitlilik, iş sağlığı ve güvenliği, çevre koruma ve kalite gereklilikleri bilincine sahip
 7. Biyologlar yetiştirmektir.

ESOGÜ BİYOLOJİ PROGRAM ÇIKTILARI

 1. Temel bilimler alanında sahip olduğu bilgi birikimini canlı varlıklar ve ekosistem ile ilgili süreçlere uygular.
 2. Biyolojik çeşitlilik unsurlarına ait temsilci örneklerin yapı ve organizasyonu ile işlevlerini ilişkilendirir.
 3. Biyolojik çeşitlilik unsurlarını benzerlik ve farklılıklarına göre gruplandırabilir ve korunmasına öncelik verir.
 4. Canlıların çevreleri ile olan etkileşimlerini irdeler.
 5. Canlı ve çevre kaynaklı problemleri tanımlayabilir ve çözümüne yönelik öneriler getirebilir.
 6. Biyolojik tabanlı ürün geliştirme ve üretim süreçleri konusunda alternatifler üretebilir.
 7. Alan uygulamaları için gerekli olan modern yöntem ve ekipmanları kullanan sektörlerde görev alabilecek yetkinliktedir.
 8. Sürdürülebilir kalkınmaya ilişkin süreçlerde sağlık ve çevre güvenliğine öncelik verir.
 9. İş sağlığı ve güvenliğine önem verir.
 10. Takım çalışmasına yatkındır.
 11. Bilim ve bilimsel yöntemi rehber edinir ve mesleki etik bilincine sahiptir.
 12. Etkin biçimde iletişim kurabilir.
 13. En az bir yabancı dili alanındaki bilgileri takip edebilecek düzeyde bilir.
 14. Bilgi teknolojilerini yaşamının bir parçası olarak etkin biçimde kullanabilir.
 15. Ülkesel öncelikleri dikkate alarak toplumsal sorumluluk bilinciyle, alanı ile ilgili projelere katkı sağlar.
 16. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.