TR | EN
Botanik Anabilim Dalı

Botanik anabilim dalı, bölümümüzün eğitim öğretime başladığı 1982 yılında kurulmuştur. Kuruluşundan bugüne kadar botanik alanında gerek lisans gerekse lisansüstü düzeyde çok sayıda ders, laboratuvar ve uygulamalar yürütmüştür. Anabilim dalımız kadrosuyla ulusal ve uluslararası alanda bilimsel çalışmalarıyla tanınmıştır. Anabilim dalında, günümüze kadar toplam 44 yüksek lisans ve 15 doktora tez çalışması tamamlanmıştır.

Anabilim dalımızda temel Botanik dersleri yanında öğrencilerimize güncel ve ileri bilgi düzeyine sahip, üretken, yaratıcı, topluma ve çevreye saygılı, paylaşımcı, girişimci, takım çalışması yanında liderlik niteliklerine de sahip bireyler yetiştirmek amacıyla sürekli yenilenerek gerek laboratuvarlı, gerekse uygulamalı olarak öğretim verilmektedir. Lisansüstü öğrencilerin yanı sıra lisans öğrencilerinin de araştırmalara katılma olanağı buldukları bu laboratuvarlar, bu yolla geleceğin bilim insanlarının yetişmesine de hizmet etmektedir. Ayrıca anabilim dalı personeli, talep doğrultusunda gelecek olan danışmanlık hizmetleri de verilebilmektedir.

Anabilim dalımız bünyesinde Botanik, Herbaryum, Bitki Doku Kültürü, Palinoloji, Etnobotanik, Ekofizyoloji, Liken ve Karayosunu Herbaryumu, vb. araştırma laboratuvarları bulunmaktadır.

Anabilim Dalı Çalışma Konuları;   Tohumlu Bitki Sistematiği, Sitotaksonomi, Bitki Doku Kültürü, Palinoloji, Bitki Morfolojisi ve Anatomisi, Vejetasyon Ekolojisi, Karayosunları Sistematiği, Bitki Fizyolojisi, Bitki Stres Fizyolojisi, Etnobotanik, Moleküler Sistematik, Ekogenetik.

BOTANİK ANABİLİM DALI AKADEMİK KADRO

Prof. Dr. Atila OCAK 

Prof. Dr. Güler ÇOLAK 

Prof. Dr. İsmühan POTOĞLU ERKARA

Prof. Dr. Filiz BİRGİ 

Prof. Dr. Onur KOYUNCU (Anabilim Dalı Başkanı)

Doç. Dr. Ebru ATAŞLAR

Doç. Dr. Murat ARDIÇ

 Dr. Öğr. Üyesi Okan SEZER

Arş. Gör. Dr. Meltem ERDİR

Arş. Gör.  Dr. Kurtuluş ÖZGİŞİ