TR | EN
Hidrobiyoloji Anabilim Dalı

Hidrobiyoloji anabilim dalı, Biyoloji bölümü ile birlikte 1982 yılında kurulmuştur. Kurulduğu dönemden bu güne kadar Anabilim dalımız kadrosuyla ulusal ve uluslararası alanda bilimsel çalışmalarıyla tanınmış, alanındaki araştırmalara öncülük yapmış ve Türkiye’deki sucul ekosistemler üzerine yürütülen araştırma ve çalışmaları ile bilim dünyasına katkı sağlamıştır. Anabilim dalında, günümüze kadar toplam 36 yüksek lisans ve 11 doktora tez çalışması tamamlanmıştır. Anabilim dalımızda 2 profesör, 1 Doktor ve 1 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Anabilim dalımız bünyesinde 3 tane araştırma laboratuarları bulunmaktadır. Lisansüstü öğrencilerin yanı sıra lisans öğrencilerinin de araştırmalara katılma olanağı buldukları bu laboratuvarlar, bu yolla geleceğin bilim insanlarının yetişmesine de hizmet etmektedir. Ayrıca anabilim dalı personeli, talep doğrultusunda döner sermaye aracılığı ile gelecek olan danışmanlık hizmetleri de verilebilmektedir.

Anabilim Dalı Çalışma Konuları: Tatlısu omurgasızları sistematiği, ekolojisi ve biyolojisi, İhtiyoloji, Oligochaeta moleküler taksonomisi, Balık büyüme parametreleri, su kalitesi, su kirliliği ve etkileri v.s.

 

HİDROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI AKADEMİK KADRO

Prof. Dr. Naime ARSLAN  (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Özgür EMİROĞLU

Arş. Gör. Dr. Tuğrul ÖNTÜRK

Arş. Gör. Dr.  Deniz KARA