TR | EN
Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı

Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı 1982 senesinde kurulmuştur. Biyoloji Bölümü Lisans programı dahilinde Moleküler Biyoloji, Moleküler Genetik, Genetik Mühendisliğine Giriş, İmmunoloji, Kanser Biyolojisi, Biyoenformatik gibi dersler verilmektedir. Öğretim elemanları farklı alanlardaki çalışmalarını devam ettirirken öğrencilerin teorik ve pratik açıdan eğitimlerine yardımcı olmaktadırlar. Öğrencilerimiz teorik derslerde öğrendikleri bilgileri uygulamalı olarak öğrenci laboratuarlarında ve öğretim elamanlarının araştırma projelerinde çalışarak pratiğe dökme şansları bulmaktadırlar. 

Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı yüksek lisans ve doktora programlarına sahiptir.  Yüksek lisans ve doktora programı kapsamında, ileri hücre biyolojisi, deney hayvanları manüplasyon teknikleri, hücre doku kültürü, mutajenler ve genetik mutasyonlar, hücre hasarı, kanser genetiği ve biyolojisi, hücre iskeleti gibi farklı alanlarda dersler verilmekte ve araştırmalar yapılmaktadır.  Yüksek lisans ve doktora eğitimi sonrasında öğrenciler gerek teorik gerekse pratik uygulamalar açısından tam donanımlı olarak mezun olmaktadırlar. Eğitim sürecinde literatür tarama deneyimi, deney tasarlama becerisi, bilimsel düşünme ve sorunları çözme yetisi kazanmaktadırlar. Her dönem yüksek lisans ve doktora programına öğrenci kabul edilmektedir.

Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı bünyesinde, Moleküler Biyoloji Araştırma Laboratuvarı, Toksikoloji Laboratuvarı ve Hücre Kültürü Araştırma Laboratuvarı olmak üzere 3 laboratuvar bulunmaktadır.  

Anabilim Dalı çalışma konuları: Moleküler biyoloji Anabilim Dalı kurulduğundan bu yana moleküler biyoloji ve genetik alanlarında önemli çalışmalar yapmıştır. Son dönemde yapılan çalışmalar arasında; ratlarda iskemi / reperfüzyon hasarının proteomik ve genomik düzeyde belirlenmesi ve buna bağlı olarakta histopatolojik incelemeleri, rejenerasyonun moleküler mekanizması, apoptozis, kanser biyolojisi, sitotoksisite, hayvansal hücre kültürü, polimorfizm çalışmaları ve kimyasal maddelerin mutajenik-antimutajenik potansiyelleri vb.çalışmalar yapılmaktadır.

Anabilim dalımızda görevli  2 Profesör, 1 Doçent, 1 Dr. Öğr. Üyesi, 1 Araş. Gör. Dr. ve 1 Araştırma görevlisi bulunmaktadır.

MOLEKÜLER BİYOLOJİ ANABİLİM DALI AKADEMİK KADRO

Prof. Dr. Mediha CANBEK  (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. A. Pınar ÖZTOPÇU VATAN

Doç. Dr. Mustafa UYANOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Ferhan KORKMAZ

Arş. Gör. Dr. Emre CEYHAN