TR | EN
Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, uzun yıllar Genel Biyoloji Anabilim Dalı kapsamında çalışan ve uzmanlık alanı mikrobiyoloji olan öğretim elemanlarının başvurusu ile kurulmuş olan en yeni anabilim dalıdır. Mikrobiyolojinin çeşitli alanlarında uzmanlaşmış öğretim üyelerinden oluşan akademik kadro, sürdürdükleri lisans ve lisansüstü dersleri ile eğitime katkı vermektedir. Anabilim dalı bünyesinde bulunan modern donanıma sahip Anaerobik Kültür, Biyoteknoloji, Endüstriyel Mikrobiyoloji, Fermentasyon, Fungikültür ve Gıda Mikrobiyolojisi Laboratuvarlarında yürütülen iç ve dış kaynaklı projeler ile evrensel bilgi birikimine katkıda bulunulmaktadır. Lisansüstü öğrencilerin yanı sıra lisans öğrencilerinin de araştırmalara katılma olanağı buldukları bu laboratuvarlar, bu yolla geleceğin bilim insanlarının yetişmesine de hizmet etmektedir. Ayrıca anabilim dalı personeli, talep doğrultusunda döner sermaye aracılığı ile gelecek olan mikrobiyolojik analiz ve danışmanlık hizmetleri de verilebilmektedir.

Anabilim Dalı çalışma konuları: Atıksuların aerobik ve anaerobik arıtımı, Halofilik ve halotolerant mikrofungus çeşitliliği ve metabolitleri, Fungal enzimler, Tıbbi ve endüstriyel öneme sahip makrofungus metabolitleri, Fermentasyon, Biyodegradasyon, Biyoremediasyon, gıda mikrobiyolojisi, fermente gıdalar ve laktik asit bakterileri, probiyotik bakteri karakterizasyonu ve tanımlanması, bakteriyosinler, laktik asit bakterilerinin endüstriyel kullanımı, alternatif gıda muhafaza yöntemleri v.b. konularını içermektedir.

 

TEMEL VE ENDÜSTRİYEL MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI AKADEMİK KADRO

Prof. Dr. Semra İLHAN 
Prof. Dr. Mustafa YAMAÇ (Anabilim Dalı Başkanı)
Prof. Dr. Ahmet ÇABUK
Doç. Dr. Buket KUNDUHOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Sevil PİLATİN